De ganzen met de halsband

Het was begin maart 2012 toen ik in de polder bij Nijkerk wat ganzen aan het fotograferen was. Er zitten daar altijd heel wat: vooral grauwe ganzen. Opeens zag ik door mijn fotocamera twee grauwe ganzen met een dikke, grote, groene halsband om, met een code. Om hun poten hadden ze ook ringen met een code. Ik kon beide ganzen goed op de foto zetten: de hele tijd bleven ze dicht bij elkaar in de buurt.
 
                 
 
Wat is eigenlijk de reden om de ganzen te ringen?
In Nederland zijn in de periode 1990-2009 op bijna 30 plaatsen in totaal ruim 2.500 Grauwe Ganzen met een halsband gemerkt. Al deze ganzen behoren tot de Nederlandse broedpopulatie. In de zestiger jaren was de Grauwe Gans in Nederland niet alleen een erg zeldzame, maar ook een welkome broedvogel. Plaatselijk werd de soort zelfs uitgezet in een poging een broedpopulatie te laten vestigen. Sinds de jaren zeventig is er sprake van een snelle toename van het aantal paren en in de afgelopen jaren is het zelfs één van de snelst toenemende broedvogelsoorten in Nederland.
Boeren, die steeds meer geconfronteerd worden met overzomerende gasten op hun land, stellen de natuurorganisaties die de broedgebieden beheren juridisch verantwoordelijk voor het verlies van gewas. Onder druk van de huidige wetgeving wordt daardoor in veel gebieden ingegrepen met populatiebeperkende maatregelen zoals legsels vernietigen en speciale afschotvergunningen. Dit gebeurt op basis van regionale regelgeving, terwijl nog weinig bekend is van de landelijke situatie. Dat is een van de redenen waarom in 1990 is begonnen met het halsbanden van Grauwe Ganzen in de Nederlandse broedvogelpopulatie (bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland).
 
Het leuke is dat je de code die de ganzen met zich mee dragen door kan geven. Je kunt daaruit allerlei informatie uit halen zoals bijvoorbeeld: het moment van ringen, alle waarnemingen en waar. Dit kan via de site www.geese.org.
 
Hier wat informatie over de twee door mij gefotografeerde ganzen:
 
 
 
 
Deze grauwe gans met code FRC is 7 juni 2010 geringd in de Putterpolder.
Het betreft een vrouwtje, het geboortejaar is niet bekend. de andere gans is haar mannetje, in 2010 hebben ze een jong gehad.
Nadat de gans geringd is, is deze tot mijn foto in maart nog 27 keer waargenomen en daarna nog 1 keer eind juli. Opvallend is dat bijna alle waarnemingen binnen  een straal van 3 kilometer vallen. Een keer is de gans in Nijmegen gezien.

 

 

Het mannetje, met code FRS, van het vrouwtje hierboven is op hetzelfde moment geringd. Het mannetje is iets vaker waargenomen dan het vrouwtje, maar ze zijn bijna altijd samen waargenomen. Net zoals het vrouwtje is de verste waarneming in Nijmegen.

 

 
Voorbeeld van waarnemingenblad:

Waarnemingen
! Datum Plaatsnaam Regio Land code Breedte Lengte Gerapporteerd door
! 07-06-2010 00:00 Putterpolder, Nijkerk GLD NL 52.15.50 N 05.30.03 E Berend Voslamber
! 12-06-2010 10:00 Nijkerk, Nijkerkernauw GLD NL 52.15.53 N 05.30.12 E Rick Kluiver
! 18-06-2010 20:00 Nijkerk, Nijkerkernauw GLD NL 52.15.54 N 05.31.04 E Rick Kluiver
! 04-07-2010 11:30 Nijkerk, Nijkerkernauw GLD NL 52.15.54 N 05.31.05 E Rick Kluiver
! 10-07-2010 08:25 polder arkemheen GLD NL 52.15.00 N 05.29.09 E Peter Volten
! 13-07-2010 20:00 Nijkerk, Arlersteeg GLD NL 52.15.42 N 05.30.10 E Rick Kluiver
! 21-07-2010 16:15 Putterpolder GLD NL 52.15.46 N 05.31.06 E Berend Voslamber, Hennie van den Brink
! 23-07-2010 20:50 Nijkerk, Zeedijk GLD NL 52.15.47 N 05.31.18 E Rick Kluiver
! 30-07-2010 18:00 Nijkerk, Arlersteeg GLD NL 52.15.29 N 05.30.13 E Rick Kluiver
! 01-08-2010 08:20 Nijkerk, Het Putterhuis GLD NL 52.15.41 N 05.29.18 E Rick Kluiver
! 03-08-2010 00:00 Nijkerk, Delta Schuitenbeek GLD NL 52.15.29 N 05.28.48 E PieterGeert Gelderblom
! 02-09-2010 14:15 Nijkerk, Arkemheen polder, middelbeekweg GLD NL 52.15.23 N 05.29.36 E C. Roodhart
! 04-09-2010 10:40 Nijkerk, Arlersteeg GLD NL 52.15.32 N 05.30.53 E Rick Kluiver
! 18-10-2010 17:45 Nijkerk, Arlersteeg GLD NL 52.15.33 N 05.30.52 E Rick Kluiver
! 20-10-2010 14:00 Nijkerk, Arlersteeg GLD NL 52.15.41 N 05.31.24 E Greet Boomhouwer
! 26-11-2010 09:30 Arkemheen, Nijkerk GLD NL 52.15.47 N 05.30.24 E Henk Tor
! 28-11-2010 14:45 Nijkerk, Arlersteeg GLD NL 52.15.36 N 05.30.45 E Wilma Hoogenhuizen
! 30-01-2011 15:40 Nijkerk, Polder Arkemheen GLD NL 52.15.02 N 05.29.44 E Frans Bosch
! 08-02-2011 12:20 Nijkerk Putterpolder GLD NL 52.15.21 N 05.29.52 E Nico van den Broek
! 07-03-2011 11:00 Nijkerk, polder Arkemheen GLD NL 52.15.36 N 05.30.53 E Jacob de Vries
! 21-03-2011 12:10 Nijkerk, Zeedijk GLD NL 52.15.56 N 05.31.13 E Rick Kluiver
! 11-04-2011 20:00 Nijkerk, Zeedijk GLD NL 52.15.46 N 05.31.29 E Rick Kluiver
! 20-04-2011 20:30 Nijkerk, Arlersteeg GLD NL 52.15.38 N 05.31.21 E Rick Kluiver
! 14-06-2011 11:00 hardewijk en zeewolde FLV NL 52.22.02 N 05.34.13 E Paul Tak
! 14-06-2011 12:00 Zeewolde FLV NL 52.22.04 N 05.34.18 E Paul Tak
! 26-06-2011 09:40 Nijkerk, Putterpolder, Arlersteeg GLD NL 52.15.32 N 05.31.13 E Ype Hoekstra
! 23-07-2011 09:30 Nijkerk, Arlersteeg GLD NL 52.15.31 N 05.30.17 E Ype Hoekstra
! 31-07-2011 20:40 Nijkerk, Nuldernauw GLD NL 52.15.55 N 05.30.56 E Rick Kluiver
! 13-09-2011 12:30 Nijkerk, Middelbeekweg GLD NL 52.15.24 N 05.29.57 E Wilma Hoogenhuizen
! 19-09-2011 13:30 Nijkerk, Arkemheensepad GLD NL 52.14.45 N 05.28.18 E Rick Kluiver
! 05-10-2011 15:00 Nijkerk, zeedijk GLD NL 52.15.28 N 05.29.06 E Rick Kluiver
! 08-11-2011 00:00 Oosterhoutse Waarden bij Waaiensteinkolk GLD NL 51.52.11 N 05.50.24 E Peter Brouwer
! 12-01-2012 13:00 Nijkerk Arlersteeg GLD NL 52.15.29 N 05.29.36 E Henk Sloots
! 23-01-2012 16:30 Nijkerk, Middelbeekweg GLD NL 52.15.06 N 05.30.01 E Rick Kluiver
! 06-03-2012 14:30 Putten, Arkemheenpolder GLD NL 52.15.36 N 05.31.11 E rombout
! 29-07-2012 00:00 Nijkerk GLD NL 52.15.21 N 05.28.22 E Wim Groen