Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

De aalscholver is een watervogel en eet per dag ongeveer 500 gram vis. Vis vangen ze onder water. Omdat hun vetklier niet goed functioneert, hebben ze een slecht drijfvermogen. Daarom zie je ze ook vaak met hun vleugels gespreid zitten: zo drogen ze sneller op. In Azie worden tamme aalscholvers gebruikt voor de visserij.