Beenbreek (Narthecium ossifragum) Rode Lijst bedreigd

Beenbreek groeit op zonnige plaatsen op natte, voedselarme, matig zure grond. De plant is beschermd en staat op de rode lijst als bedreigd. Vroeger dacht men dat koeien hun poten braken door het eten van beenbreek. De eigenlijke reden is dat beenbreek op mineraalarme grond voorkomt en dat de botten van de koeien daardoor brozer werden en dus eerder brakten.