Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon) Rode Lijst bedreigd

Het gentiaanblauwtje gaat de laatste jaren erg achteruit. Dit heeft ermee te maken dat de vlinder afhankelijk is van zijn waardplant de klokjesgentiaan en van de knoopmier. De klokjesgentiaan gaat achteruit en de vlinder heeft de plant nodig om eitjes op af te zetten. De rups die hier uit komt wordt door mieren naar hun nest meegenomen,waar de rups verzorgd wordt door werksters en zich ook voedt met mierenlarven. De soort komt voor op vochtige heiden en blauwgraslanden. Er is zelfs een vrijwilligersorganisatie opgericht om de soort in stand te houden in Nederland: de blauwe brigade.