Das (Meles meles)

De das is het in Nederland grootst levende roofdier. Dassen zijn sociale dieren, ze gaan af en toe naar andere burchten toe om te buurten. In Nederland waren ze behoorlijk zeldzaam, maar door het aanleggen van dassentunnels gaat het de laatste jaren steeds beter met de das. Ze eten van alles: van vruchten tot honing, van regenwormen tot vogels. Ze zijn erg schoon in hun burcht en maken kuiltjes in de grond voor ontlasting. Er zijn burchten bekend die al eeuwen lang bewoond zijn.