Kleine geelpootruiter (Tringa flavipes)

De Kleine geelpootruiter is familie van de steltlopers en broedt in Alaska en Canada. Tijdens de vogeltrek verspreiden ze zich naar het zuiden van de VS en Zuid Amerika. Soms dwaalt een vogel af naar West Europa. De lichaamslengte bedraagt 25 cm. De ruiter eet wormen en schaal- en weekdiertjes.