Jonge oeverzwaluwen (Riparia riparia)b vvt

De oeverzwaluw is de kleinste zwaluwsoort en meet 12 centimeter. Ze broeden in grote kolonies op steile hellingen in zelfgemaakte nestgangen. Ze leggen 2 tot 4 eieren. Jaarlijks overwinteren ze in Afrika in de Sahel.